Suojellaan Lapsia ry:n tiimi koostuu laaja-alaisesta ja moniammatillisesta asiantuntijuudesta.
Tutustu tiimiimme alla:

Nina
Vaaranen-Valkonen

Toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti
+358 40 747 8829

Nina Vaaranen-Valkonen toimii Suojellaan Lapsia toiminnanjohtajana ja erityisasiantuntijana. Hän on työskennellyt 15 vuotta lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta. Vaaranen-Valkonen työskentelee useassa kansallisessa ja kansainvälisessä erityisasiantuntijatyöryhmässä, hän on tunnettu kouluttaja niin kansallisissa kuin kansainvälisissä konferensseissa. Vaaranen-Valkonen on keskittynyt työurallaan edistämään erityisesti seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuneiden lasten ja nuorten sekä perheiden asemaa. Hän työskentelee myös psykoterapeuttina ja on erikoistunut traumojen hoitoon.

Anna
Ovaska

Lainopillinen asiantuntija, järjestölakimies
+358 40 081 0020

Anna Ovaska, LL.M., toimii Suojellaan Lapsia ry:llä lainopillisena asiantuntijana ja järjestölakimiehenä. Hän on erikoistunut kansainväliseen rikosoikeuteen ja lastenoikeuksiin. Anna on erityisen kiinnostunut rajat ylittävästä rikollisuudesta sekä verkkovälitteisistä rikoksista. Anna kirjoitti LL.M. väitöskirjansa ihmiskaupasta ja CSAM-rikoksista ja ehdotti tarvittavia uudistuksia lasten suojelun vahvistamiseksi.

Katariina
Leivo

Kehityspsykologian asiantuntija
+358 40 081 8030

Katariina Leivo toimii kehityspsykologian asiantuntijana Suojellaan Lapsia ry:llä. 17 vuotta Lontoossa antoivat hänelle erinomaista kokemusta työskentelystä monikulttuurisessa ympäristössä, ensin koulumaailmassa ja myöhemmin erilaisissa psykologipalveluissa. Katariinan opiskelut ja ura ovat painottuneet lapsen varhaiseen kehitykseen, ja erityisesti ensisijaisten hoitajien kanssa syntyvän kiintymyssuhteen tärkeyteen lapsuudessa.

Matilda
Sandvik

Projektiasiantuntija
+358 40 081 8002

Matilda Sandvik toimii projektiasiantuntijana Suojellaan Lapsia ry:llä. Hän on valmistunut B.A. in Global Governance kandidaatintutkinnosta Rooman Tor Vergata yliopistosta, ja suorittaa parhaillaan oikeustieteen maisterin LL.M tutkintoa Tilburgin yliopistossa Alankomaissa. Matilda on erikoistunut ihmisoikeustieteeseen ja on erityisen kiinnostunut haavoittuvaisessa asemassa olevien ryhmien oikeuksista, sekä oikeudesta yksityisyyteen ja sen tasapainottamisesta muiden ihmisoikeuksien kanssa.

Tegan
Insoll

Projektitutkija
+358 40 610 2000

Tegan Insoll toimii projektitutkija Suojellaan Lapsia ry:llä. Hänellä on LL.M. tutkinto kansainvälisessä ihmisoikeuslaissa ja hän on erikoistunut kansainväliseen terveyslainsäädäntöön sekä lastenoikeuksiin. Tegan on erityisen kiinnostunut valtiosta riippumattomien toimijoiden vastuusta ihmisoikeuksien toteutumisessa.