Tietosuojaseloste

Tietosuoja turvaa henkilön oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä. 

Suojellaan Lapsia ry/Skydda Barn rf on sitoutunut suojaamaan toimintaansa osallistuvien ja SL ry:n sisältöjä käyttävien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä noudattamalla varmistetaan tiedon säilyminen luottamuksellisena. 

Suojellaan Lapsia ry:n järjestämiin tapahtumiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista ja sähköpostiosoitteen luovuttamista yhdistyksen käyttöön (mm. Ilmoittautuminen, koulutuspalautteet). Käsittelemme toimintaamme liittyviä henkilötietoja (mm. koulutukset ja kyselyihin osallistumiset) yhdistyksen viestintää ja markkinointia varten. SL ry noudattaa kaikessa toiminnassaan hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Suojellaan Lapsia ry noudattaa yhdistyslain mukaisia velvoitteita ja henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyslaki. SL ry pitää yllä jäsenluetteloa, huolehtii jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä sekä mahdollisten yhdistyksen vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden viestinnästä. 

Suojellaan Lapsia ry:n lahjoittajarekisterin käyttötarkoitus on rekisteröityjen lahjoittajien tietojen oikea, huolellinen ja ajantasainen hallinto. Lahjoittajarekisterin ylläpidossa ja kehittämisessä tullaan noudattamaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. 

Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja ja yhteiskuntasuhde ja vaikuttamistyön johtaja käsittelevät henkilötietoja osana seuraavia toimintoja: Palkanlaskenta, kirjanpito ja sisäinen laskenta, laskutus. Henkilötietoja käsitellään kirjanpidon ja palkanmaksun tarpeisiin ja niihin liittyvien lakisääteisten velvoitteiden suorittamiseksi. Kaikessa noudatetaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Tietosuoja turvaa henkilön oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä. Suojellaan Lapsia ry:n työntekijöillä ja muutoin yhdistyksen toimintaan yhteydessä olevilla henkilöillä tai edustajilla on oikeus henkilötietojensa suojaan. Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) ja tietosuoja- ja muita hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Lisätietoa Suojellaan Lapsia ry:n tietoturvasta ja siihen liittyvästä ohjeistuksesta saat yhdistyksen toiminnanjohtajalta, joka toimii myös yhdistyksen tietoturvavastaavana.