Ajankohtaista

Tuomme uhrien äänen ja viisauden kuuluviin.

Työmme ydintä on tuoda ilmiö esiin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

call-to-action

Työmme on näyttöön ja tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa erityis- asiantuntijatyötä.

Yhteistyö

Toimintaamme ohjaa:

Väkivallaton lapsuus

Toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020−2025 Osa II (luku 11: Laitinen&Vaaranen-Valkonen)

YK:n lastenoikeuksien sopimus

Erityisesti YK:n lisäpöytäkirjan ohjeistus lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi (valmistelussa mukana Vaaranen-Valkonen).

WePROTECT Global Alliance
Children’s Rights and Business Principles

Työmme edistää konkreettisesti lapsen oikeuksia suojeluun seksuaaliväkivallalta

Tue meitäYritysyhteistyö

‘Doing Good is Good Business’

Tarjoamme erityis- asiantuntemuksemme yrityksen käyttöön räätälöidysti.

Tiede-ja tutkimusyhteistyö

Suojellaan Lapsia ry

Suojellaan Lapsia ry:n tiimi koostuu laaja-alaisesta ja moniammatillisesta asiantuntijuudesta.
Tutustu tiimiimme alla:

Nina
Vaaranen-Valkonen

Toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti
+358 40 747 8829

Nina Vaaranen-Valkonen toimii Suojellaan Lapsia toiminnanjohtajana ja erityisasiantuntijana. Hän on työskennellyt 15 vuotta lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta. Vaaranen-Valkonen työskentelee useassa kansallisessa ja kansainvälisessä erityisasiantuntijatyöryhmässä, hän on tunnettu kouluttaja niin kansallisissa kuin kansainvälisissä konferensseissa. Vaaranen-Valkonen on keskittynyt työurallaan edistämään erityisesti seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuneiden lasten ja nuorten sekä perheiden asemaa. Hän työskentelee myös psykoterapeuttina ja on erikoistunut traumojen hoitoon.

Anna
Ovaska

Lainopillinen asiantuntija, Kansainvälinen- ja EU-lainsäädäntö
+358 40 081 0020

Anna Ovaska toimii Suojellaan Lapsia ry:llä lainopillisena asiantuntijana. Hän on erikoistunut kansainväliseen- ja EU-oikeuteen. Anna on erityisen kiinnostunut kansainvälisestä rikoslaista ja rajat ylittävästä rikollisuudesta.

Katariina
Leivo

Kehityspsykologian asiantuntija

Katariina Leivo toimii kehityspsykologian asiantuntijana Suojellaan Lapsia ry:llä. 17 vuotta Lontoossa antoivat hänelle erinomaista kokemusta työskentelystä monikulttuurisessa ympäristössä, ensin koulumaailmassa ja myöhemmin erilaisissa psykologipalveluissa. Katariinan opiskelut ja ura ovat painottuneet lapsen varhaiseen kehitykseen, ja erityisesti ensisijaisten hoitajien kanssa syntyvän kiintymyssuhteen tärkeyteen lapsuudessa.

Matilda
Sandvik

Korkeakouluharjoittelija, LL.M opiskelija
+358 40 081 8002

Matilda Sandvik toimii korkeakouluharjoittelijana Suojellaan Lapsia ry:llä. Hän on valmistunut B.A. in Global Governance kandidaatintutkinnosta Rooman Tor Vergata yliopistosta, ja suorittaa parhaillaan oikeustieteen maisterin (LL.M) tutkintoa Tilburgin yliopistossa Alankomaissa. Matilda on erikoistunut ihmisoikeustieteeseen ja on erityisen kiinnostunut haavoittuvaisessa asemassa olevien ryhmien oikeuksista, sekä oikeudesta yksityisyyteen ja sen tasapainottamisesta muiden ihmisoikeuksien kanssa.

Nina Vaaranen- ValkonenHanna-Leena LaitinenOta yhteyttä – Suojellaan Lapsia yhdessä