Suojellaan Lapsia ry:lle merkittävä rahoitus kansainväliseen, innovatiiviseen ReDirection-hankkeeseen

ReDirection-hanke ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta. Hankkeessa tuotetaan uutta tutkimusta ja tietoa sekä kehitetään uusi ReDirection-omahoito-ohjelma henkilöille, jotka etsivät, katsovat ja jakavat lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia.

ReDirection-projektin alustavat pimeän verkon tutkimustulokset on julkaistu. Tulokset paljastavat merkittävää dataa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia käyttävistä henkilöistä. Help us to help you, eli Auta meitä auttamaan, kyselyyn on vastattu pimeässä verkossa jo yli 7000 kertaa. Tieto auttaa lasten suojelemisessa kaikelta seksuaaliväkivallalta.

Lue lehdistötiedotteemme täältä.

“Hankkeessa kohdistetaan ennaltaehkäiseviä toimia ja tutkimusta ensisijaisesti sinne, missä ongelma on pahin – Tor-verkon alustoilla. Kehitettävä ReDirection-ohjelma antaa uudenlaisen keinon ennaltaehkäistä seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneiden lasten joutumista uudelleen uhrin asemaan. Tavoitteena on myös vähentää laittoman kuvamateriaalin käyttöä.”

Nina Vaaranen-Valkonen
Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija

ReDirection-omahoito-ohjelma pohjautuu Suomessa ja Virossa jo käytössä olevaan seksuaalirikoksesta tuomituille ja ns. potentiaalisille tekijöille suunnattuun/kohdennettuun UUSI SUUNTA -ohjelmaan. ReDirection-ohjelma toteutetaan suomeksi, englanniksi sekä espanjaksi. Kohdennettu ReDirection-ohjelma viedään myös laajemmille kielialueille, Latinalaiseen Amerikkaan Kolumbiaan yhteistyössä hankekumppanin Red Papaz -organisaation kanssa.


“Yhdistämme Tor-verkossa toteutettavaa tutkimusta uusimpiin kansainvälisiin tutkimustuloksiin. Hanke viitoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää näkökulmaa ja muutossuuntaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikoksien vahvempaan ennaltaehkäisyyn.” toteaa erityisasiantuntija Tero Toiviainen Poliisiammattikorkeakoulusta.


Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat kansainvälistä rikollisuutta. Hankkeella on yhteiskunnallisesti merkittävä vaikutus globaalin sosiaalisen ja kansanterveydellisen ongelman ratkaisemiseksi ja lapsen oikeuksien edistämiseksi.

ReDirection-projektin asiantuntijat:

Lisätietoja:

Suojellaan Lapsia ry

Anna Ovaska
Lainopillinen Asiantuntija

+358 40 081 0020
anna.ovaska@suojellaanlapsia.fi