ReDirection-hanke ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta.

Hankkeessa tuotetaan uutta tutkimusta ja tietoa sekä kehitetään uusi ReDirection-omahoito-ohjelma henkilöille, jotka etsivät, katsovat ja jakavat lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia.

Suojellaan Lapsia ReDirection projectin on rahoittanut End Violence Against Children.

Pimeän verkon ReDirection – tutkimus

Suojellaan Lapsia ry. julkaisi pimeään verkkoon kaksi innovatiivista kyselyä keräämään ennennäkemätöntä tietoa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin käyttäjiltä.

Kun kuvamateriaalia etsivät henkilöt hakevat materiaalia pimeästä verkosta käyttäen tiettyjä hakukoodeja, hakutulokset näyttävät laittoman kuvamateriaalin sijaan Auta meitä auttamaan ja Ei tarvetta avulle – kyselyt. Kyselypatteristot kysyvät henkilöiltä kysymyksiä liittyen näiden ajatuksiin, tunteisiin ja tapoihin kuvamateriaalin katseluun liittyen.

Suojellaan Lapsia ry on tehnyt ennennäkemätöntä tutkimusta pimeän verkon CSAM käyttäjistä. 

ReDirection-omahoito-ohjelma

Anonyymisti käytettävä, kuntouttava ReDirection omahoito-ohjelma laittoman CSAM käyttäjille löytyy englanniksi ja espanjaksi HUS Mielenterveystalo verkkosivustolta ja pimeästä Tor verkosta.

Ohjelman ovat kehittäneet psykologit Nina Nurminen ja Mikko Ylipekka yhdessä Suojellaan Lapsia ry:n asiantuntijoiden kanssa.

Ohjelma perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja ohjaa sekä motivoi CSAM käyttäjiä rikoksettomaan elämään, CSAM käytön lopettamiseen.

ReDirection omahoito-ohjelman tavoitteena on vähentää CSAM kuvamateriaalin käyttöä ja ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia sekä seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneiden lasten uudelleen uhriutumista.

ReDirection-omahoito-ohjelma pohjautuu Suomessa ja Virossa jo käytössä olevaan seksuaalirikoksesta tuomituille ja ns. potentiaalisille tekijöille suunnattuun/kohdennettuun UUSI SUUNTA -ohjelmaan. ReDirection-ohjelma toteutetaan englanniksi ja espanjaksi.

Kohdennettu ReDirection-ohjelma viedään myös laajemmille kielialueille, Latinalaiseen Amerikkaan Kolumbiaan yhteistyössä hankekumppanin Red Papaz -organisaation kanssa.

Suojellaan Lapsia ry:lle merkittävä rahoitus kansainväliseen, innovatiiviseen ReDirection-hankkeeseen

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat kansainvälistä rikollisuutta. Hankkeella on yhteiskunnallisesti merkittävä vaikutus globaalin sosiaalisen ja kansanterveydellisen ongelman ratkaisemiseksi ja lapsen oikeuksien edistämiseksi.

“Hankkeessa kohdistetaan ennaltaehkäiseviä toimia ja tutkimusta ensisijaisesti sinne, missä ongelma on pahin – Tor-verkon alustoilla. Kehitettävä ReDirection-ohjelma antaa uudenlaisen keinon ennaltaehkäistä seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneiden lasten joutumista uudelleen uhrin asemaan. Tavoitteena on myös vähentää laittoman kuvamateriaalin käyttöä.”

Nina Vaaranen-Valkonen

Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija

“Yhdistämme Tor-verkossa toteutettavaa tutkimusta uusimpiin kansainvälisiin tutkimustuloksiin. Hanke viitoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää näkökulmaa ja muutossuuntaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikoksien vahvempaan ennaltaehkäisyyn.”

Tero Toiviainen

Poliisiammattikorkeakoulusta.

ReDirection-projektin asiantuntijat:

Lisätietoja:

Suojellaan Lapsia ry

Anna Ovaska
Lainopillinen Asiantuntija

+358 40 081 0020
anna.ovaska@suojellaanlapsia.fi