Koulutukset

Tarjoamme koulutuksia ja konsultaatioita lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta kaikissa ympäristöissä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia, viranomaisia ja opettajia ja vanhempia.  Tarjoamme myös koulutuksia alan ammattilaisille työhyvinvointiin ja toisaalta sijaistraumatisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi.

Koulutuksemme sisältävät laajan ja monitieteellisen näkökulman lapsiin kohdistuvan seksuaalsen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivalta ilmiöstä ja sen ennaltaehkäisystä. Huomiomme koulutuksissa sekä uhri- että tekijänäkökulman. Meillä on vahvaa erityisasiantuntijuutta erityisesti verkkovälitteisistä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ja käsittelemme ilmiötä koulutuksissamme aina monitieteellisestä näkökulmasta (psykologia, lakitiede, terveystiede).

Lisätietoa sekä tarjouspyynnöt koulutuksistamme:

Lapsiin kohdistuva seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta. Erityisosaamista lapsiin kohdistuvista verkkovälitteisistä seksuaalirikoksista, seksuaaliväkivalta ja traumat. 

Varhain on parhain digiturvataitokasvatus-malliin perustuvat koulutukset, lasten ja nuorten digiturvataitoihin liittyvät koulutukset opettajille, lasten parissa toimiville ammattilaisille ja vanhemmille: