Justice Initiative

Uhreja edustavat ryhmät käynnistivät eri puolilta Eurooppaa laajamittaisen Justice Initiative ”oikeusaloitteenSveitsissä pidetyssä kansainvälisessä tapaamisessa. Tämän poliittisen aloitteen myötä lasten kaltoinkohtelu- ja seksuaaliväkivaltatapauksia erityisesti valtion ja kirkon laitoksissa käsitellään ensimmäistä kertaa kattavasti kaikissa Euroopan maissa. Suojellaan Lapsia ry johtaa aloitteen työtä pohjoismaissa.

Eurooppa on rikkonut YK:n lapsen oikeuksien sopimusta vuosikymmeniä: Sadat tuhannet lapset ja nuoret ovat joutuneet kaltoinkohtelun ja seksuaaliväkivallan uhreiksi, mutta useimmissa maissa ei ole käsitelty menneitä lasten kaltoinkohtelun ja seksuaaliväkivallan tapauksia ja tähän haetaan hankkeen myötä muutosta. Aloitteella kiinnitetään kollektiivisesti huomiota historian vaiettuun osaan ja uhreihin, jotka edelleen kärsivät traumoista ja julkisen tunnustuksen puutteesta. Menneisyyden käsittelyllä vahvistetaan lastensuojelua Euroopassa myös pitkällä aikavälillä.

Tavoitteena on rikkoa hiljaisuutta ja tuoda esiin totuus lapsiin kohdistuneista väkivallan ja seksuaaliväkivallan teoista sekä vakavista lapsen oikeuksien loukkauksista” painottaa Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen. Suojellaan Lapsia tuo vahvasti esiin erityisesti niiden uhrien ääntä, joiden lapsuuden seksuaaliväkivallasta on teon yhteydessä otettu kuvatallenne, joka on jaettu verkkoon ja jatkaa siellä kiertoaan vuosia.

”Oikeusaloitetta” tukevat uhrijärjestöt, tutkijat ja kansalaisjärjestöt eri puolilta Eurooppaa. Yli 17 maan edustajien tähän mennessä allekirjoittamassa yhteisessä julistuksessa on keskeisellä sijalla vääryyksien julkinen tunnustaminen, hyvittäminen ja tutkimuksen avulla tekojen uudelleenarviointi.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Matilda Sandvik

Lasten oikeuksien asiantuntija, Suojellaan Lapsia ry

matilda.sandvik@suojellaanlapsia.fi
+358400818002