Ohjeistus digiturvallisuutta opettavan STOP-merkin käyttöön – Guide for the STOP-sign which teaches children digital safety

(Scroll down for English)

Varhain on parhain! Arkemme on mitä etenevässä määrin digiarkea, ja onkin tärkeää keskustella digiturvallisuudesta lapsen kanssa avoimesti mahdollisimman varhain, jotta siitä tulisi luonnollinen osa aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta. STOP-merkki ohjeistaa lapsille digiturvataitoja selkeällä ja visuaalisesti ihastuttavalla tavalla, ja huoltajien ohjeistus tukee digiturvataidoista keskustelemista.

Early is best! Children’s daily lives are becoming increasingly digitalized, and it is advisable to start teaching and discussing digital safety with the child as early as possible. This guide, which accompanies the STOP-sign, supports the discussion, which helps to create a safer use of digital medias.