Isot tunteet tulevat ja menevät – kuvitettu äänikirja

Kuvitettu äänikirja koostuu neljästä videosta, jotka perustuvat Isot tunteet tulevat ja menevät lastenkirjaan. Kirja helpottaa lasta isojen tunteiden aiheuttamien reaktioiden ja tunteiden tunnistamisessa ja sanottamisessa aikuiselle. Lapsille on tärkeää opettaa, että isot tunteet tulevat ja menevät, kuin pilvet taivaalla.

Isot tunteet tulevat ja menevät – kirjan voi kuunnella yhdessä lapsen kanssa tai lapsi voi kuunnella sen itsenäisesti.

Osa 1. JÄHMETTYMINEN

Osa 2. PAKENEMINEN

Osa 3. TAISTELEMINEN

Osa 4. RAUHOITTUMINEN

Rikotaan hiljaisuus – Lapsuudessa koettu seksuaaliväkivalta

Psykologi Nina Lyytisen ja vieraana Psykopodiaa-podcastissa vieraillut toiminnanjohtajamme, erityisasiantuntija ja psykoterapeutti Nina Vaaranen- Valkonen keskustelevat lapsuudessa koetusta seksuaaliväkivallasta. Keskustelussa korostuu hiljaisuuden rikkominen ja toisaalta Nina muistuttaa toivon ja toipumisen mahdollisuudesta.

Raskaasta aiheesta huolimatta Nina toteaa, että ”Jos me emme ole valmiita kuulemaan lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta niin miten oletamme, että lapsi uskaltaisi meille kokemastaan kertoa. Meidän kaikkien tulee huomioida miten me seksuaaliväkivallasta puhumme ja minkälaista tarinaa me sanoilla rakennamme.”

Vaaranen-Valkonen korostaa, että hyvällä ja oikea-aikaisella tuella ja laadukkaalla tutkittuun tietoon perustuvalla hoidolla on merkittävä yhteys uhrien parempaan toipumiseen ja selviytymiseen. Hän kannustaakin kaikkia lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa kokeneita, kipeän ja raskaan salaisuuden kantavia henkilöitä kertomaan asiasta turvallisesssa ja luottamuksellisessa suhteessa. Toipuminen ja selviytyminen on mahdollista.

Löydät linkit jakson kuuntelua varten täältä , tai kuuntele suoraan Spotify:sta

Suojellaan Lapsia käynnistää toukokuussa MIELI ry:n kanssa Sinä Riität vertaistukiryhmän vanhemmille, joiden lapsi on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi. Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Uusi Turvallisesti #Digiliikenteessä lyhytelokuva muistuttaa aikuisia lasten digiturvataitojen tärkeydestä

Suojellaan Lapsia ry on julkaissut osana monikansallista Turvallisesti #Digiliikenteessä projektia, tietoiskumaisen lyhytelokuvan lasten ja nuorten digiturvataidoista. Lyhytelokuva korostaa turvallisen aikuisen läsnäolon tärkeyttä lasten ja nuorten digiarjessa. 

Digiturvataitokasvatus on tärkeä osa ennaltaehkäisevää lasten suojelutyötä. Suomessa liikenneturvallisuus on ollut osa arkipäivää jo vuosikymmenien ajan ja liikenneturvallisuuteen liittyviä taitoja opetetaan ja harjoitellaan jo varhain. Suomalaisilla pienilläkin lapsilla on varsin hyvät liikenneturvallisuustaidot, mutta digiliikenteen osalta lapset tarvitsevat lisää mediakasvatusta ja digiturvataitoja. Arkemme on mitä enenevässä määrin digiarkea ja niin lasten kuin aikuistenkin on tärkeää osata liikkua turvallisesti myös digiliikenteessä.  

Projekti tuo digiturvataitokasvatuksen osaksi lasten tavallista arkea. Niin aikuiset kuin lapsetkin tarvitsevat tietoa ja kokemuksen siitä, että turvallisuus on yhteinen ja tärkeä asia. Lyhytelokuvan visualisoinnissa on hyödynnetty lasten Rikotaan hiljaisuus kuvataiteella-mediakasvatustyöpajassa tuottamia taideteoksia. Lyhytelokuvan myötä Suomen suurin elokuvastudio Angel Films sekä visuaaliseen tuotantoon erikoistunut Cocoa liittyvät projektin tukijoiksi. Projektin suojelijana toimii Sisäministeri Maria Ohisalo.  

Suojellaan Lapsia toivottaa Turvallisesti #Digiliikenteessä kampanjavideon myötä kaikki projektista kiinnostuneet tahot mukaan edistämään lasten digiturvataitoja ja jakamaan videon tietoisuuden lisäämiseksi. Projektissa tehdään laajassa yhteistyössä kestävää työtä lasten turvallisuuden edistämiseksi digitaalisessa mediassa ja projektiin voi liittyä mukaan. 

Protect Children has released a short film on children’s digital safety skills as a part of the #OnlineRoadSafety project. The film is made in a public service announcement – style, highlighting the importance of the presence of a safe adult in children’s everyday use of the digital media.  

Digital safety education is an important part of preventive child protection work. Traffic safety has been a part of our everyday life for decades and traffic safety skills have been taught to children starting from a young age. Even young Finnish children possess good traffic safety skills, but with regards to digital safety skills, it is clear that children need better media education and digital safety skills. Because the digital media has become such a vital part of our everyday lives and it is important that we know how to navigate safely also in the digital environments.  

The #OnlineRoadSafety project brings digital safety skills into children’s everyday lives. Both adults and children alike need information as well as a common understanding of the importance of digital security. The short film utilizes children’s artwork created in a media education art workshop we hosted for children. Through the production of the short film, Finland’s largest film studio Angel Films, as well as the production company Cocoa have joined as supporters of the #OnlineRoadSafety project. The Minister of Interior, Maria Ohisalo is the project’s guardian. 

With our new #OnlineRoadSafety film, Protect Children welcomes everyone interested in this project to join us to promote online safety skills together. We make concrete and long-lasting changes to keep every child safe online. 

Skydda Barn rf har publicerat som del av det multinationella Tryggt i #Digitaltrafiken projektet en informativ kortfilm gällande barns och ungas digitala säkerhetskunskaper. Kortfilmen poängterar vikten av att ha en trygg vuxen som del av barns och ungas digitala vardag.

Uppfostran med digitala säkerhetskunskaper är en viktig del av förebyggande barnskyddsarbete. I Finland har trafiksäkerhet varit en del av vår vardag redan i årtionden och kunskaper gällande trafiksäkerhet lärs redan i tidigt skede. Finska små barn har redan relativt bra trafiksäkerhetskunskaper, men då det gäller digitaltrafiken behöver barn mera mediefostran och digitala säkerhetskunskaper. Vår vardag närmar sig allt mera en digital vardag och det är viktigt att både vuxna samt barn kan röra sig tryggt också i digitaltrafiken.

Projektets syfte är att framföra digitala säkerhetskunskaper som en del av barns vanliga vardag. Både vuxna och barn behöver kunskap samt upplevelsen att säkerhet är en gemensam och viktig sak i vår vardag. Inom den visuella bilden av kortfilmen har barns konstverk som skapades i ”Bryt tystnaden” konstsmedjan, med mediefostran som fokus, använts. I och med kortfilmen kommer Finlands största filmstudio Angel Films samt Cocoa, som är specialiserad på visuell produktion, med och stöder projektet. Projektets beskyddare är Inrikesminister Maria Ohisalo.

Skydda Barn rf önskar med Tryggt i #Digitaltrafiken projektets kampanjvideo alla som är intresserade av projektet att komma med och framföra barns digitala säkerhetskunskaper samt att dela videon för att öka kännedom. I projektet gör vi i ett brett samarbete hållbart arbete för att förstärka barns säkerhet inom digitala medier och man får gärna komma med i projektet.

”Ois kiva tietää” – videosarja

Läs på svenska nedan , read in English below

Suojellaan Lapsia ry tuottaa “Ois kiva tietää” videosarjan osana Turvallisesti Digiliikenteessä projektiamme. Sarjan jaksoissa haastattelemme asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneitamme ja keskustelemme lasten ja nuorten turvallisesta mediankäytöstä. Kuulemme jaksoissa lasten ja nuorten digiturvallisuudesta eri asiantuntijuuksien näkökulmista. Turvallisesti Digiliikenteessä ”Ois kiva tietää” uusi jakso ilmestyy perjantaisin YouTube – kanavallemme.  

Tule mukaan kuulemaan käytännön vinkkejä lasten turvallisen mediankäytön edistämiseen helposti lähestyttävällä tavalla! Katso ensimmäinen jakso jo tänään! 

Protect Children produces the ”Nice to Know” video series as a part of our Online Road Safety – project. In each episode, we will be interviewing specialists and our partners about children’s safe media use. We will hear about digital safety from various specialists from the points of view of their expertise. Online Road Safety “Nice to Know” new episode will come out each Friday on your YouTube channel. 

Join us to learn about furthering children’s safe media use in an approachable way! Watch the first episode today! The episode is in Finnish, and English subtitles are available.

Skydda Barn rf producerar “Bra att veta” videoserien som del av vårt Tryggt I Digitaltrafiken projekt. I seriens avsnitt intervjuar vi specialister samt våra samarbetspartner och diskuterar med dem om ämnen gällande barns trygga mediabruk. I avsnitten hör vi och lär vi oss om barns digitala trygghet från olika specialisters synpunkter. Tryggt I digitaltrafiken “Bra att veta” avsnitten släpps på fredagar på vår YouTube-kanal. 

Kom med och lär dig om hur man kan framföra barns trygga mediabruk på ett tillgängligt sätt! Se första avsnittet redan idag!  Avsnittet är på finska med svensk undertext tillgänglig.

Turvallisesti Digiliikenteessä- Psykopodiaa podcast julkaistu!

Miten turvaat lastasi digiliikenteessä? Psykopodiaa jakso 56.

Kuuntele Turvallisesti Digiliikenteessä psykopodiaa jakso Spotify:stä tai Psykopodiaa verkkosivulta

Jakson voi toki kuunnellamyös Suplasta, Apple Podcastista tai Google Podcastista.

Lapset pelaavat, viestittelevät kavereiden kanssa sekä postaavat sisältöä nettiin nyt ehkä enemmän kuin koskaan. Lapset oppivat tekniikan käytön varsin nopeasti, mutta heillä ei välttämättä ole vielä osaamista miten toimia turvallisesti verkossa. Epävarmoissa tilanteissa tieto, harkinta ja maltillinen toiminta korostuvat suojaavina tekijöinä.

Psykologi Nina Lyytisen vieraana Psykopodiaa -podcastissa vieraillut toiminnanjohtajamme, erityisasiantuntija ja psykoterapeutti Nina Vaaranen- Valkonen muistuttaakin, että lapsen kanssa on tärkeä keskustella digiarjesta ja opetella yhdessä miten digiliikenteessä liikutaan turvallisesti. Suojellaan Lapsia ry käynnisti laajassa yhteistyössä Turvallisesti Digiliikenteessä -projektin edistämään lasten digiturvataitoja yhdessä vanhempien ja ammattilaisten tukemana.

 Lapset kohtaavat digiliikenteessä niin mukavia kuin epämuokaviakin asioita. Ei ole myöskään harvinaista, että lapsi kohtaa ikätasolleen sopimatonta sisältöä, kuten aikuispornografiaa ja väkivaltavideoita.      

Suojellaan Lapsia ry:n asiantuntijat kannustavat kaikkia vanhempia tutustumaan Turvallisesti Digiliikenteessä materiaaleihin ja ottamaan vastuun lapsen digiturvataitojen edistämisestä varhain. Jokaisella lapsella on oikeus oppia ”liikennevalot” ja ”liikennesäännöt” myös digitaalisessa liikenteessä.

Vanhempien kannattaa tutustua yhdessä lapsen kanssa luotettaviin, lapsen ikä- ja kehitystasolle sopiviin peleihin, somealustoihin ja uutiskanaviin sekä muistamaan ikärajat.  “Yhteisten sääntöjen luominen on tärkeää niin digilaitteiden, kuvien jakamisen kuin yleisten digiarjen haasteiden ja mahdollisuuksien osalta. Tieto auttaa toimimaan ja ennaltaehkäisy on parasta lasten suojelua” toteaa Vaaranen-Valkonen.

Vinkkejä vanhemmille

  • Digiliikenteen liikennevalomalli
  • Mitä teet kun pieni lapsesi on nähnyt aikuispornoa? löytyy YLEn tuottamasta chatbotista, joka on tuotettu yhteistyössä Suojellaan Lapsia ry:n erityisasiantuntijoiden kanssa.
  • Mitä sanoisit, jos lapsesi tulisi kertomaan seksuaalisesta ahdistelusta? Harjoittele YLE:n chatbotilla ja saa palautetta sanavalinnoistasi. Erityisasiantuntija kommentit Nina Vaaranen-Valkonen, Hanna-Leena Laitinen ja Hanna Lahtinen.
  • ”Isot Tunteet tulevat ja menevät” lastenkirja. Kirjassa opetetaan lapsille pelon ja traumaattisten tapahtumien jälkeisistä normaaleista kehon reaktioista;  taistele, pakene ja jähmety sekä tunteidensäätelytaitoja reaktioiden hallitsemiseksi. Tieto ja ymmärrys pelkojen ja traumojen vaikutuksista helpottaa tunteista keskustelua ja isojen tunteiden säätelyä sekä kehon reaktioiden hallintaa. Kirja myös kuvallisena äänikirjana täältä.