Huomaa, kuuntele, sanoita – Ohjeistus (kaikki kieliversiot: 🇫🇮🇺🇦🇸🇪🇬🇧🇷🇺)

Uutiset voivat aiheuttaa lapselle pelkoa ja huolta, ja pienetkin lapset aistivat aikuisten huolen. Huomaa, kuuntele, sanoita – ohjeistus tarjoaa aikuiselle vinkkejä huolestuttavien uutisten ja niiden herättämien ajatusten ja tunteiden käsittelyyn lapsen kanssa. Aikuisen tärkeimpänä tavoitteena on vahvistaa lapsen turvallisuuden tunnetta läsnäolon, läheisyyden ja keskustelun avulla.

Ohjeistus on nyt tältä sivulta ladattavissa maksuttomasti viidellä eri kielellä: suomeksi, ukrainaksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

Finnish Suomi

Huomaa, kuuntele, sanoita – Huolen käsittely lapsen kanssa

Aikuisen läsnäolo ja leikki tukevat lapsen mahdollisuutta käsitellä isoja tunteita ja palauttaa turvallisuuden tunnetta.


Ukrainian український

Зверніть увагу, Слухайте, Обговорюйте

Присутність та ігри з дитиною допомагають дитині переосмислити великі почуття та відчувати себе в безпеці.


Swedish Svenska

Observera, lyssna, diskutera – Att behandla bekymmer med barn

Att vara närvarande och leka tillsammans ger barnet möjlighet till att behandla starka känslor och hjälper barnet att känna sig tryggt.


English

Notice, listen, discuss – Managing worries with a child

Being present and playing with the child helps the child to process big feelings and feel safe.

Russian русский

Замечай, слушай, говори – переживание тревоги вместе с ребенком

Руководство Замечай, слушай, говори дает советы взрослым, как помочь ребенку справиться с тревожными новостями и тяжелыми чувствами, которые они порождают. Главная задача взрослых – укрепить в ребенке чувство безопасности, будучи рядом, проявляя внимание, разговаривая с ним.