Suojellaan Lapsia ry:n toimintakertomus 2021

Suojellaan Lapsia ry/Skydda Barn rf on voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen yhdistys ja kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu toimija. Yhdistyksen tavoitteena on edistää lapsen oikeuksia ja ensisijaisesti ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua (grooming) ja seksuaaliväkivaltaa. Väkivallan ennaltaehkäisemiseksi tarvitaan aina väkivallan kokijoiden ja näkijöiden sekä väkivallan uhrien läheisten ääntä. Suojellaan Lapsia nostaakin kaikessa toiminnassaan esiin seksuaaliväkivaltaa kokeneiden uhrien ja heidän perheidensä äänen ja viisauden. Yhdistys tekee vahvaa yhteiskunnallista vaikuttamista lasten oikeuksien toteutumiseksi.