Suojellaan Lapsia ry jatkaa Sinä Riität-vertaistukiryhmiä vanhemmille, joiden lapsi on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi

Järjestämme 17.11.2021 alkavan vertaistukiryhmän Keski-Suomen laajan rikosvyyhdin uhrien vanhemmille ja huoltajille, jonka lisäksi järjestämme kaikille vanhemmille ja huoltajille avoimia Sinä Riität – vertaistukiryhmiä.

Ryhmiin haetaan sähköisellä hakulomakkeellaRyhmä on valtakunnallinen, voit osallistua miltä tahansa paikkakunnalta. Kokoontumiset toteutetaan etäyhteydellä videovälitteisesti. Ryhmä on osallistujilleen maksuton. Suojellaan Lapsia ry. järjestää ryhmät täysin lahjoitusvaroin.

Vertaistukiryhmän tavoitteena on vahvistaa vanhempien ja huoltajien jaksamista ja pystyvyyttä lapsen tukemiseen pitkän rikosprosessin ajan. Ryhmä mahdollistaa kokemusten, ajatusten ja tunteiden jakamisen muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä.

Ryhmä on suurella ammatti taidolla ohjattu ja johdettu. On turvallista olla. Saa olla oma itsensä. Juuri niillä voimilla, joita tänään on. On tilaa oivaltaa. Saa myös arvokkaita käytännön ohjeita raskaassa prosessissa.

VANHEMPI SINÄ RIITÄT – VERTAISTUKIRYHMÄ

Ryhmän keskeisenä tavoitteena on vanhempien ja huoltajien selviytymiskeinojen ja voimavarojen tunnistaminen, vahvistaminen sekä uusien näkökulmien löytäminen. Tavoitteena on vahvistaa vanhempien ja huoltajien jaksamista ja pystyvyyttä lapsen tukemiseen pitkän rikosprosessin ajan. Ryhmää ohjaavat kokeneet ammattilaiset, joilta vanhemmat ja huoltajat saavat tarvittaessa myös lisätietoa ja ohjeistusta tilanteeseensa. Huoltajien jaksaminen on ensisijaista lapsen ja koko perheen toipumisessa. Lapsen vanhemmat ja huoltajat ovat avainasemassa ja ensisijaisia tukemaan lasta rikosprosessin eri vaiheissa ja mahdollisimman normaalin arjen turvaamisessa. Asiantuntijoiden ohjaaman vertaistuen avulla moni on saanut tukea vaikeisiin tilanteisiin, tietoa ja voimaa selviytymiseen, mutta seksuaaliväkivallan uhrien huoltajille ei ole ollut aikaisemmin vastaavanlaista ryhmää tarjolla.

”Lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta on väkivaltaa koko perhettä kohtaan. Jokaisella vanhemmalla on oikeus tulla kuuluksi ja oikeus saada tukea. Keväällä 2021 alkaneen Sinä Riität- ryhmän vanhempien antaman palautteen perusteella en voi liiaksi korostaa vertaistuen voimauttavaa merkitystä.

NINA VAARANEN-VALKONEN
Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija & psykoterapeutti

Lisätiedot: 
Suojellaan Lapsia ry, erityisasiantuntija, psykoterapeutti, nina.vaaranen-valkonen(at)suojellaanlapsia.fi, p. 040 747 8829
Hae ryhmään täällä:
https://link.webropol.com/s/sinariitatvertaistuki