Turvallisesti #Digiliikenteessä Varhain on Parhain- vanhempainilta

Suojellaan Lapsia ry järjestää laaja-alaisessa yhteistyössä 24.8 klo. 19:00-20:30 Varhain on Parhain vanhempainillan, osana Turvallisesti #Digiliikenteessä projektia. Virtuaaliseen, maksuttomaan tapahtumaan on vapaa pääsy.

Varhain on Parhain! Turvallisesta digilaitteiden käytöstä on hyvä keskustella lapsen kanssa avoimesti mahdollisimman varhain, jotta siitä tulee luonnollinen osa aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta ja lapsen elämää. Tieto ja taito auttavat lasta hyödyntämään niin verkon tarjoamia mahdollisuuksia kuin välttämään sen riskejä.

Tervetuloa mukaan Suojellaan Lapsia ry:n järjestämään tapahtumaan, jonka teemana on lasten digiturvataidot. Illan aikana tarjotaan laaja-alaista tietoa ja vinkkejä lasten digiarjen turvaamiseksi niin vanhemmille kuin lasten parissa toimiville ammattilaisille. Puhumassa eri alan asiantuntijoita:

  • Erityisasiantuntija, psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen ja kehityspsykologian asiantuntija Katariina Leivo, Suojellaan Lapsia ry Varhain on parhain Suojellaan lapsia
  • Paula Aalto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto – Nettikiusaaminen
  • Sami Aavikko, DNA – Lapset älylaitteiden käyttäjinä ja digiturvataidot
  • Erka Koivunen, F-Secure – Turvalaitteet- ja sovellukset 
  • Vanhempi konstaapeli Michela Söderström, Suomen Poliisi – Poliisin huomiot vanhemmille lasten digiturvallisuuden valossa
  • Lastenpsykiatri Janna Rantala – Vanhemmuus digiarjessa 

Vanhemmilla on myös mahdollisuus esittää tapahtuman chatissa asiantuntijoille kysymyksiä lasten digiturvallisuuteen liittyvistä askaruttavista aiheista. Tapahtumassa jaettava tieto on varmasti hyödyllistä kaikenikäisten lasten vanhemmille, mutta etenkin niille joilla on 5-12-vuotiaita lapsia.

”Täydellistä vanhempaa ei ole olemassakaan, ja on tärkeä muistaa, ettei sellainen olisi edes lapselle suotuisin kasvuympäristö. Paras turvataito mitä vanhempi voi lapselleen antaa on läsnäolo lapsen digiarjessa ja ohjeistus, miten lapsen tulee toimia erilaisissa digiliikenteessä vastaan tulevissa tilanteissa. Vaikka varhain on parhain, ei koskaan ole liian myöhäistä kartuttaa omia digiturvallisuustietoja ja – taitoja ja näin paremmin tukea lasta turvalliseen digilaitteiden käyttöön” sanoo Katariina Leivo, kehityspsykologian asiantuntija, Suojellaan Lapsia ry.

Suojellaan Lapsia ry:n monikansallinen Turvallisesti #Digiliikenteessä projekti tuo digiturvataitokasvatuksen osaksi lasten tavallista arkea. Tietoa, ohjeita ja materiaalia lasten digiturvataitojen tukemiseksi löytyy myös Suojellaan Lapsia ry:n Turvallisesti #Digiliikenteessä sivuilta.

Lisätiedot:

Katariina Leivo, kehityspsykologian asiantuntija , Suojellaan Lapsia ry, katariina.leivo(a)suojellaanlapsia.fi

Matilda Sandvik, projektityöntekijä, Suojellaan Lapsia ry Turvallisesti Digiliikenteessä, matilda.sandvik(a)suojellaanlapsia.fi