Suojellaan Lapsia ry jatkaa syksyllä MIELI ry:n kanssa Sinä Riität-vertaistukiryhmiä vanhemmille, joiden lapsi/nuori on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi

Syksyn ryhmään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Ryhmä on valtakunnallinen, voit osallistua miltä tahansa paikkakunnalta. Kokoontumiset toteutetaan tällä näkymin etäyhteydellä videovälitteisesti. Ryhmä on osallistujilleen maksuton, Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa ryhmän Veikkauksen tuotoilla.

Hae ryhmään täällä: https://link.webropol.com/s/sinariitatvertaistuki

Vertaistukiryhmän tavoitteena on vahvistaa vanhempien ja huoltajien jaksamista ja pystyvyyttä lapsen tukemiseen pitkän rikosprosessin ajan. Ryhmä mahdollistaa kokemusten, ajatusten ja tunteiden jakamisen muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä.

”Hirmu helpottavaa, että kuulee että joku muukin on joutunut samaan tilanteeseen. Vertaistuki on ollut ihan paras tuki.” Vanhempi 2.

Ryhmän keskeisenä tavoitteena on vanhempien ja huoltajien selviytymiskeinojen ja voimavarojen tunnistaminen, vahvistaminen sekä uusien näkökulmien löytäminen. Ryhmää ohjaavat kokeneet ammattilaiset, joilta vanhemmat ja huoltajat saavat tarvittaessa myös lisätietoa ja ohjeistusta tilanteeseensa.

Huoltajien jaksaminen on ensisijaista lapsen ja koko perheen toipumisessa. Lapsen vanhemmat ja huoltajat ovat avainasemassa ja ensisijaisia tukemaan lasta rikosprosessin eri vaiheissa ja mahdollisimman normaalin arjen turvaamisessa. Asiantuntijoiden ohjaaman vertaistuen avulla moni on saanut tukea vaikeisiin tilanteisiin, tietoa ja voimaa selviytymiseen, mutta seksuaaliväkivallan uhrien huoltajille ei ole ollut aikaisemmin vastaavanlaista ryhmää tarjolla

”Mä muistan, myös miten tosi tärkeältä tuntui, kun voin itse vielä aika huonosti, miten yksi saman myllyn oman lapsensa kanssa läpi käynyt sanoi mulle, että sä tulet kyllä selviämään tosta, usko pois.” Vanhempi 3.

“Lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta on väkivaltaa koko perhettä kohtaan. Jokaisella vanhemmalla on oikeus tulla kuuluksi ja oikeus saada tukea. Keväällä 2021 alkaneen Sinä Riität- ryhmän vanhempien antaman palautteen perusteella en voi liiaksi korostaa vertaistuen voimauttavaa merkitystä.” toteaa Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen

Lisätiedot: Suojellaan Lapsia ry, erityisasiantuntija, psykoterapeutti, nina.vaaranen-valkonen(at)suojellaanlapsia.fi, p. 040 747 8829