Suomen Poliisi, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen Barnahus-hanke, HUS Mielenterveystalo ja Itämeren valtioiden neuvoston (CBSS) Children at Risk-yksikkö mukaan Turvallisesti Digiliikentessä -pojektiin

Turvallisesti digiliikenteessä projekti on herättänyt laaja-alaista kiinnostusta ja nyt  mukaan kumppaniksi on lähtenyt merkittäviä toimijoita. Projektin lanseeraustilaisuus järjestettiin kansainvälisenä tapahtumana ja mukana oli laaja-alainen puhujakaarti mukaan lukien Peter Vesterbacka,  Googlen maajohtaja Antti Järvinen sekä kumppaneiden paneelikeskustelu. Tilaisuudessa kuultiin myös  projektin suojelijan, sisäministeri Maria Ohisalon videotervehdys. (Tiedote Swe/Eng)

Tietoverkot ja niissä tarjottavat palvelut mahdollistavat yhteydenpidon, koulunkäynnin ja harrastukset.  Verkossa oikein toimimalla voidaan digiliikenteestä tehdä turvallisempaa ja ennalta estää rikoksia. Poliisi  tukee Suojellaan Lapsia ry:n projektia lasten ja nuorten digitaitojen kehittämiseksi” toteaa Kimmo  Ulkuniemi, poliisitarkastaja, poliisihallitus. 

Suojellaan Lapsia ry tekee laajaa kansallista yhteistyötä, myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen  Barnahusin kanssa.  ”Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Barnahus-hanke on mukana Turvallisesti digiliikenteessä  projektissa, sillä ennaltaehkäisyyn, kuten mediakasvatukseen tulee panostaa osana lapsiin kohdistuvan  väkivallan vastaista yhteistyötä” painottaa Barnahus-hankkeen johtava erityisasiantuntija Taina  Laajasalo. 

Projektin ytimessä on tuoda digiturvataidot uudella tavalla esiin ennaltaehkäisevänä lasten suojelutyönä  ja myös mielenterveyttä edistävänä asiana. Niin aikuiset kuin lapset tarvitsevat tietoa ja kokemuksen  siitä, että digiturvallisuus on haltuun otettavissa oleva ja yhteinen tärkeä asia.  ”Lasten digiturvataitojen edistäminen mediakasvatuksen keinoin on myös ennaltaehkäisevää  mielenterveystyötä.” muistuttaa HUS linjajohtaja Jan-Henry Stenberg. HUS Mielenterveystalo Lapset.

Suojellaan Lapsia ry tekee yhteistyötä myös Itämeren valtioiden neuvoston Children at Risk- yksikön  kanssa. Kansainvälinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää tietoisuuden lisäämiseksi ja lasten oikeuksien  edistämiseksi.  ”Olemme  äärimmäisen innoissamme, että saamme olla mukana projektissa, joka tuo uuden näkökulman  turvalliseen netinkäyttöön lapsillemme. Projekti tuo meidät lähemmäs todellisuutta ja yhdistää myös  niitä ympäristöjä, joissa lapset leikkivät ja oppivat tänä päivänä” summaa Olivia Lind-Haldorsson, CBSS Children at Risk-yksikön johtaja.

Suurin osa ihmisistä opettaa pienillekin lapsille liikenneturvallisuustaitoja. Mutta opettavatko he lapsia  myös katsomaan molempiin suuntiin tietä ylittäessä digiympäristössä? Missä ja millaisia ovat  digiliikenteen liikennevalot, jotka näyttävät lapsille ‘pysähdy’ tai ‘nyt saa mennä’? Missä ovat suojatiet,  jotka osoittavat lapsille turvalliset reitit netissä, sekä netin ja kasvokkaisten kanssakäymisen välillä?  Missä netissä voi liikkua vapaasti ja millaisissa tilanteissa on hyvä olla enemmän varuillaan?

Suojellaan Lapsia tekee myös projektin aikana laaja-alaista vaikuttamistyötä lasten digiturvataitojen edistämiseksi. Lue erityisasiantuntijoiden mielipide Helsingin Sanomat 3.2.2021

Projektin visuaalisesta ilmeestä vastaa kansainväliseen mainostoimistoketjuun kuuluva Havas Helsinki,  joka on myös Suojellaan Lapsia ry:n pitkäaikainen yhteistyökumppani ja tukija.