Suojellaan Lapsia on hakenut rahoitusta Sinä Riität – vertaistukiryhmän toteuttamiseen vanhemmille ja huoltajille, joiden alaikäinen lapsi on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi

Lapseen kohdistunut seksuaalirikos ja siihen liittyvä pitkä oikeusprosessi aiheuttaa lapselle pitkäkestoista kärsimystä. Onkin erittäin tärkeää, että lapsi saa tukea ja apua tilanteen käsittelyssä monilta eri tahoilta kuten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta, sekä vanhemmilta ja huoltajilta.

Ensisijaisen tärkeää on kuitenkin se arjen tuki, mitä lapsi saa kotona ja sen vuoksi on seksuaalirikoksen uhriksi joutuneiden lasten vanhempia ja huoltajia tuettava nykyistä enemmän. Seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneiden lasten vanhemmat ja huoltajat ovat tilanteessa, missä edessä on pahimmillaan vuosia kestävä rikosprosessi ja lukuisia selvitettäviä asioita, mistä harvalla vanhemmalla tai huoltajalla on aiempaa tietoa tai kokemusta. Oman lapsen joutuminen seksuaalirikoksen uhriksi nostaa valitettavan usein myös vanhemman ja huoltajan kokemia häpeän ja syyllisyyden tunteita, vaikka tiedämme, että häpeä on yksin rikoksen tekijän. Tilanne on niin lapselle, vanhemmille kuin muillekin perheenjäsenille erittäin raskas.

Suojellaan Lapsia suunnitteleman ja MIELI ry:n kanssa mahdollisesti toteutettavan hankkeen tavoitteena olisi vahvistaa vanhempien ja huoltajien jaksamista ja pystyvyyttä lapsen tukemiseen oikeusprosessin ajan. Oikeusprosessit voivat olla hyvinkin pitkiä; THL:n mukaan rikosilmoituksesta tuomioon menee tavanomaisesti yli kaksi vuotta. Hankkeessa järjestetään vanhempien ja huoltajien tueksi ammattilaisten ohjaama ja hallittu vertaistukiryhmä. Vertaistukiryhmässä vanhemmat ja huoltajat pääsevät keskustelemaan ja jakamaan tunteitaan ja ajatuksiaan muiden samassa tilanteessa olevien kanssa turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä.

Suojellaan Lapsia ry on hakenut rahoitusta yhdessä MIELI ry:n kanssa. Tavoitteena on, että ryhmät pääsisivät alkamaan mahdollisimman pian rahoituspäätöksestä, sillä tällä hetkellä avun tarve on suuri ja uusia lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia ilmoitetaan viranomaisille yhä enemmän. Suojellaan Lapsia ry haluaa muistuttaa, että vertaistuki voi olla monelle vanhemmalle se oikeaikainen matalan kynnyksen psykososiaalisen ”Moni vanhempi tietää, että kohtalotovereita on paljon mutta vasta vertaistukiryhmässä se konkretisoituu asioita jakamalla. Tämä on koettu todella voimaannuttavaksi” kertoo Reija Tuomisalo, SOS-kriisikeskuksen päällikkö MIELI ry:stä.Vanhempien lapselle antama huolenpito ja tuki arjessa on kuitenkin ensisijaista lapsen toipumisen turvaamisessatoteaa toiminnan johtaja, erityisasiantuntija ja psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen.

Lisätiedot ja vertaistukiryhmästä kiinnostuneet, voitte olla yhteydessä: nina.vaaranen-valkonen (a) suojellaanlapsia.fi tai hanna-leena.laitinen (a) suojellaanlapsia.fi