Mediakasvatus on parasta ennaltaehkäisevää lasten suojelua ja tärkeä osa lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyä digitalisoituneessa yhteiskunnassamme

Suojellaan Lapsia ry:n ennaltaehkäisevä lasten suojelutyö vahvistuu merkittävästi kun kokenut mediakasvatuksen ammattilainen Paula Aalto aloitti 4.1.2021 Suojellaan Lapsia ry:n mediakasvatuksen asiantuntijana. 

Lapset aloittavat digitaalisten medioiden käytön yhä aikaisemmin ja digitalisoituneessa yhteiskunnassamme mediakasvatuksella on yhä merkittävämpi rooli lasten suojelemiseksi. Jokaisella lapsella on yhtäläinen oikeus tietoon, oppimiseen ja turvallisuuteen – myös digitaalisissa ympäristöissä. Aikuisen vastuulla on huolehtia, että lapsella on riittävät taidot ja tiedot hyvinvointia edistävään, iloa ja hyötyä tuovaan mediankäyttöön. 

“Aikuiset ja ammattikasvattajat tarvitsevat tietoa, opastusta ja menetelmiä mediakasvatustyönsä tueksi. Lasten turvallista ja vastuullista mediankäyttöä tukee ikätasoinen, ajankohtainen ja juuri heidän tarpeisiinsa räätälöity tieto digitaalisten medioiden toimintalogiikoista ja -kulttuureista. Tarvitaan myös kykyä tunnistaa haitallisia, vahingollisia sekä vaarallisia sisältöjä sekä tilanteita verkossa” toteaa uudesta asiantuntijatehtävästään innostunut asiantuntija Paula Aalto.   

Suojellaan Lapsia monipuolinen asiantuntijajoukko tekee laaja-alaista työtä Valtioneuvoston Väkivallaton lapsuus- toimenpidesuunnitelman, Lanzaroten sekä Istanbulin ihmisoikeussopimusten ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen edistämiseksi.

 “On ilo saada monipuolinen ja kokenut osaaja taloon. Nyt voimme paremmin tukea lasten, nuorten ja lapsiperheiden turvallista mediankäyttöä osana laaja-alaista lasten suojelutyötämme”, sanoo Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen

“Paula Aallon työpanos ennaltaehkäisevässä lasten suojelussa mediakasvatuksen keinoin on merkittävä lisä työhömme. Mediakasvatus on parasta ennaltaehkäisevää lastensuojelua digitaalisen median osalta”, toteaa yhteiskuntasuhde ja vaikuttamistyön johtaja, erityisasiantuntija Hanna-Leena Laitinen.  

Lisätietoja: 

Hanna-Leena Laitinen, yhteiskuntasuhde ja vaikuttamistyön johtaja, erityisasiantuntija +358 4430 22394 

hanna-leena.laitinen(at)suojellaanlapsia.fi 

Nina Vaaranen-Valkonen, toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija +358 4074 78829  

nina.vaaranen-valkonen(at)suojellaanlapsia.fi 

Kuvassa mediakasvatuksen asiantuntija Paula Aalto vasemmalla.