Lapsiin kohdistuva verkkovälitteinen riisto ja ihmiskauppa seksuaalisiin tarkoituksiin- Miten ennaltaehkäisemme lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta- raportti on julkaistu

Raportissa tarkastellaan lapsiin kohdistuvaa verkkovälitteistä houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin, riistoa ja lapsiin kohdistuvaa ihmiskauppaa seksuaalisiin tarkoituksiin. Raportti antaa perustietoa lapseen kohdistuvan riiston muodoista verkossa (CSE) sekä ennaltaehkäisystrategioista ja käytännön toimenpiteistä. Raportti tarjoaa olennaisia työkaluja ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa tai verkkovälitteisen houkuttelun, seksuaaliväkivallan, riiston sekä ihmiskaupan vastaisessa työssä.

Raportti on tuotettu osana Itämeren valtioiden neuvoston (CBSS) rahoittamaa ja venäläisen Stellit-järjestön johtamaa “Strengthening the Prevention of Child Trafficking and Child Sexual Exploitation Related to Information and Communication Technologies in the Baltic Sea Region”-hanketta, jossa oli mukana latvialainen Safe House Shelter ja Suomesta Suojellaan Lapsia ry. Raportin lisäksi saatavilla on koulutusmoduuli ammattilaisille (EN).

”Lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy kansainvälisessä yhteistyössä on tärkeää, sillä yhä edelleen suurin osa näistä vakavista rikoksista jää piilorikollisuudeksi. Olemme Suojellaan Lapsia ry:ssä iloisia voidessamme tehdä Itämeren valtioiden neuvoston tuella merkittävää työtä”, toteaa Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen.

Suojellaan Lapsia teki aktiivista työtä projektissa muun muassa järjestämällä lukuisia ammattilaisten koulutuksia, konsultaatioita sekä kansainvälisen asiantuntijawebinaarin yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sekä CBSS:n kanssa. Kuva webinaarin puhujakaartista alla.

”Lasten suojelu vakavilta verkkovälitteisiltä rikoksilta tulisi nostaa yhä enemmän keskiöön. Lapsilla on oikeus suojeluun kaikissa ympäristöissä, myös digitaalisessa mediassa. Verkkorikollisuutta tulee estää kansallisella ja kansainvälisellä tasolla yhdessä”, toteaa Suojellaan Lapsia ry:n yhteiskuntasuhde ja vaikuttamistyön johtaja Hanna-Leena Laitinen.

Lue raportti täällä.