Lapsen oikeudet velvoittaa aikuisia toimimaan

Tehokkaiden lasta suojelevien teknologisten työkalujen käyttö sallittava jatkossakin EU:ssa

Huomenna perjantaina 20. marraskuuta vietetään kansainvälistä YK:n lapsen oikeuksien päivää. Suomessa liputetaan lapsen oikeuksien kunniaksi ja perinteisesti lastensuojeluorganisaatiot viestivät näkyvästi lapsen oikeuksista ja työstään lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Nyt EU-tasolla käydään keskustelua yksityisyyden suojasta ja prosessia, joka pahimmillaan tarkoittaa lapsen oikeuksien merkittävää heikennystä digitaalisessa mediassa. Teknologiayritykset ovat jo pitkään käyttäneet keinoälyä ja uutta teknologiaa lasten suojelemiseen verkossa. Esimerkiksi Microsoftin PhotoDNA, havaitsee alustoilta lasten seksuaalista häirintää, houkuttelua seksuaalisiin tekoihin sekä laitonta lapsen seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia. EU:ssa käydään nyt keskustelua yksityisyyden suojan sääntelystä vahvasti aikuisten oikeudet edellä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikista jo lasten suojelemiseen kehitetyistä ja käytössä olevista teknologisista työkaluista tulisi luopua laittomina. Aiheesta käydään nyt kiivasta keskustelua EU:n päättäjien kesken ja lasten oikeudet ja aikuisten oikeus yksityisyyteen on asetettu turhaan vastakkain.  

Huolenamme on, että aikuisten yksityisyys, myös rikollisten yksityisyys digitaalisessa mediassa asetetaan päätöksenteossa ensisijaiseksi, jonka seurauksena lapsen oikeus suojeluun heikentyy merkittävästi. Me haluamme lapsijärjestönä ja lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn perehtyneinä erityisasiantuntijoina korostaa lapsen oikeutta suojeluun. Meidän tulee huomioida kaikki lapset ja erityistä suojelua tarvitsevana ryhmänä ne lapsiuhrit, joiden kuvia on jaettu verkkoon ja jotka joutuvat toistuvasti uhrin asemaan kuvamateriaalin kiertäessä netissä. Mikäli ehdotettu EU regulaatio menee läpi, teknologiayrityksien on mahdotonta havaita ja ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvia rikoksia, sekä suojella seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneita lapsiuhreja.

Suomella olisi mahdollisuus näyttää suuntaa lapsen oikeuksien edistämisessä ja myötävaikuttaa siihen, että teknologiayritykset voivat jatkossakin käyttää parasta ja tehokkainta uutta teknologiaa lasten suojelemiseen digitaalisessa mediassa. Lasten oikeuksien toteutuminen kaikissa ympäristöissä tulee huomioida laajana velvoitteena ja tässä yrityksillä on merkittävä rooli. Muun muassa Microsoftin teknologiaa on kehitetty jo vuosia ja teknologia on maksuttomasti niin viranomaisten, järjestöjen kuin yritysten käytössä. Poikkihallinnollinen, organisaatioiden rajat ylittävä yhteistyö niin kansallisesti kuin kansainvälisesti on edellytys lasten oikeuksien toteutumiseen kaikissa ympäristöissä. EU:n perääntyminen globaalista vastuusta sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi yksityisyyteen nojaten antaisi väärän viestin yhä digitalisoituvassa maailmassamme. Lapsen oikeus suojeluun tuleekin asettaa ensisijaiseksi.

Nyt esitettävä EU-regulaation muutos estää merkittäviä toimijoita ja yrityksiä käyttämästä tekoälyyn ja muuhun tehokkaaseen teknologiaan perustuvia työkaluja lasten suojelemiseen EU-maissa. Muutos heikentäisi myös lapsiuhrien asemaa sekä niiden lasten, jotka vasta opettelevat käyttämään teknologiaa. Lapsilla on oikeus leikkiin, itsensä ilmaisuun ja osallisuuteen ilman minkäänlaisen häirinnän, houkuttelun tai väkivallan uhkaa.

Suojellaan Lapsia on mukana kansainvälisessä vetoomuksessa lapsen oikeuksien puolesta digitaalisessa mediassa. Vetoomuksen on allekirjoittanut lapsijärjestöjä kaikista EU-jäsenmaista sekä sen ulkopuolelta. Vetoomus luettavissa täällä.

Katsomme, että Suomen tulee aina ja ensisijaisesti puolustaa lapsen oikeuksia kaikissa ympäristöissä, erityisesti digitaalisessa mediassa. EU:n tuleekin säilyttää nykyinen tilanne, jossa teknologiayritysten on mahdollista käyttää uusinta ja tehokkainta teknologiaa lasten suojelemiseksi verkossa. Meidän tulee säilyttää mahdollisuus ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa sekä tehokkaat jo olemassa olevat teknologiset työkalut lasten suojelemiseksi ja lapsiuhrien kuvien poistamiseksi verkosta.

Hanna-Leena Laitinen, yhteiskuntasuhde ja vaikuttamistyön johtaja

Nina Vaaranen-Valkonen, toiminnanjohtaja