Suojellaan Lapsia ry:n vierailijakirjoittajana erityisasiantuntija John Carr

Mitä jokaisen aikuisen tulee tietää hallinnoidessaan lapsen tietoja verkossa?

Lapsen tietojen ja lapsesta kertyvän datan hallintaan verkossa liittyy kahdenlaisia riskejä. Ensimmäinen riski koskee tietojen kaupallisuutta ja toinen riski lapsen fyysistä turvallisuutta sekä hyvinvointia.

Ihmisistä verkossa kerätty käyttäjätieto ja niistä muodostuva data on niin sanottu uusi kulta. Internetistä on tullut keskeinen ja välttämätön osa ihmisten arkea, että yhä suurempi osa yrityksistä on siirtynyt myymään palvelujaan ja tuotteitaan verkkoon. Yritykset haluavat myös tietenkin sijoittaa mainoksensa siten, että ne näkyvät suoraan potentiaalisille asiakkailleen. Yritykset tarvitsevat tietoa siitä, mistä ihmiset pitävät ja mikä heitä yleisesti kiinnostaa.

Ihmisistä kerättyä käyttäjätietoa voi joko ostaa tietoa kerääviltä yrityksiltä tai vaihtoehtoisesti mainostaa tuotteita suurimpien sosiaalisen median yritysten hallinnoimilla sivuilla, kuten esimerkiksi Facebook, Instagram ja Snapchat. Sosiaalisen median yritykset ovat jo valmiiksi seuloneet, lajitelleet ja luokitelleet keräämänsä tiedot.  

Henkilöt, jotka ovat verkossa vaaraksi lasten fyysiselle turvallisuudelle ja joiden tavoitteena on häiritä tai houkutella lapsia seksuaalisiin tarkoituksiin, käyttävät tietoja välineenä lasta vahingoittavan ja rikollisen toimintansa toteuttamiseksi. Nämä henkilöt hyödyntävät muun muassa netin chat- ja pelialustoja sekä muita vuorovaikutuksellisia alustoja, joissa lapset jakavat itsestään tietoa avoimesti esimerkiksi yksinäisyydestään, tylsistymisestään tai molemmista. Koronakriisin myötä lisääntyneenä riskinä on lapsiin kohdistuvan vahingoittavan ja rikollisen toiminnan merkittävä kasvu netissä.          

Miten voin suojella lasta käyttäjätietojen keräämiseltä?  

Ihan ensimmäinen ja selkein, mutta usein samalla hankalin ohjeistus on käydä lapsen kanssa keskustelua ja ohjeistaa yksityisten tietojen suojelun tärkeydestä netissä.  Yksityisiä tietoja ei tulisi koskaan jakaa sellaisilla alustoilla, joissa on tuntemattomia läsnä, kuten esimerkiksi avoimet keskustelufoorumit tai erilaiset pelialustat.    

Lapsen tulisi olla erityisen huolellinen sellaisten yksityisten tietojen jakamisessa, kuten esimerkiksi oma kotiosoite, koulu, puhelinnumero, sosiaalisen median tilien tarkat tiedot ja niin edelleen.  Koronakriisistä johtuen vanhempien ja huoltajien on ollut yhä vaikeampaa valvoa lasten turvallista netinkäyttöä, etenkin niissä perheissä, missä valvottavana on useampia lapsia ja joiden eristäytymisestä johtuvaa tylsistymistä on samanaikaisesti minimoida.

Teknologia voi myös hieman helpottaa lapsen käyttäjätietojen ja fyysisen turvallisuuden suojelua, sillä lapsen laitteisiin voi ladata yksityisyyttä suojaavia ohjelmistoja. On kuitenkin hyvä muistaa, että näissäkään teknologisissa apukeinoissa tarkoituksena ei voi olla lapsen tekemisten vakoilu, vaan lapsen suojelu käyttäjätietojen keräämiseltä ja muun muassa tuntemattomien haitallisilta yhteydenotoilta. Lapsen laitteiden asetukset voidaan säätää siten, että ne estävät mainoksia, eivätkä kerää kaikkea lapsen selaimen käyttötietoa. Ladattavien ohjelmien avulla huoltaja voi säädellä esimerkiksi lapsen rahankäyttöä ja verkko-ostoksia niin, että vanhempi viimekädessä tarkistaa ja hyväksyy toteutettavat rahansiirrot.

Lopuksi todettakoon, että kuka sanoikaan, että vanhempana oleminen olisi helppoa?

Erityisasiantuntija Mr John Carr Twitter: @johnc1912 “John Carr is one of the world’s leading authorities on children’s and young people’s use of digital technologies. He is Senior Technical Adviser to Bangkok-based global NGO ECPAT International, Technical Adviser to the European NGO Alliance for Child Safety Online, which is administered by Save the Children Italy and an Advisory Council Member of Beyond Borders (Canada). Amongst other things John is or has been an Adviser to the United Nations, ITU, the European Union, the Council of Europe and European Union Agency for Network and Information Security and is a former Board Member of the UK Council for Child Internet Safety. He is Secretary of the UK’s Children’s Charities’ Coalition on Internet Safety. John has advised many of the world’s largest internet companies on online child safety. In June, 2012, John was appointed a Visiting Senior Fellow at the London School of Economics and Political Science.” More: http://johncarrcv.blogspot.com