Isot tunteet tulevat ja menevät -lastenkirja

Suojellaan Lapsia helpottaa lasten kouluun ja varhaiskasvatukseen palaamista. Erityisasiantuntijoiden mukaan monilla lapsilla on tarve käsitellä poikkeustilanteesta johtuvia tunteita. Aikuisen on tärkeää keskustella lasten huolista ja peloista sekä mahdollisten traumaattisten tapahtumien aiheuttamista normaaleista reaktioista.

Maksuttomasti verkosta ladattavassa Isot tunteet tulevat ja menevät- kirjassa opetetaan lapsille pelon ja traumaattisten tapahtumien jälkeisistä normaaleista kehon reaktioista; taistele, pakene ja jähmety sekä yksinkertaisia tunteidensäätelytaitoja reaktioiden hallitsemiseksi.

Koronakriisi on mullistanut yhteiskuntaamme ja sen vaikutukset lapsiin ovat merkittäviä. Lasten arki on ollut epävarmaa ja kotiin eristäytyminen, etäkoulu ja kärjistyneet sosiaaliset ongelmat kuten päihde- ja mielenterveysongelmat sekä väkivalta ovat tuottaneet lapsille kasaantunutta huolta, pelkoja ja vakavimmillaan traumaattisia kokemuksia” toteaa Suojellaan Lapsia ry:n yhteiskuntasuhde- ja vaikuttamistyön johtaja, erityisasiantuntija, YTM sosiaalityöntekijä, Hanna-Leena Laitinen.

Erityisasiantuntijat muistuttavat, että lapsille on tärkeää opettaa tunnesäätelyä ja isojen tunteiden hallitsemista myös ennaltaehkäisevästi. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä tärkeämpää on osallistaa lapsen läheiset ja tärkeät aikuiset lukemaan kirjaa yhdessä. Lapset ovat riippuvaisia läheistensä tunteiden hallinta- ja tunnesäätelytaidoista ja kirjan harjoitteet toimivat myös aikuisilla. Isot tunteet tulevat ja menevät- kirjaon käännös kanadalaisesta Big Feelings Come and Golastenkirjasta. Sen voi lukea yhdessä lapsen kanssa tai lapsi voi lukea sen itsenäisesti. Tarinaan luotu toisto edistää lapsen mahdollisuutta muistaa oppimaansa paremmin.

Suomesta on puuttunut lapsille sopiva ja aikuistenkin traumatietoisuutta lisäävä materiaali. Isot tunteet tulevat ja menevät- kirja lisää lasten ja aikuisten ymmärrystä tunteiden yhteydestä kehon reaktioihin. Kirjan yksinkertaiset harjoitteet tukevat lapsen tunnesäätelytaitoja. Kirjaa voidaan hyödyntää myös kliinisessä työssä osana traumatisoituneiden lasten hoitotyötä tai esimerkiksi lastensuojelussa” toteaa Suojellaan Lasten toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija ja psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen.

Kirjan on kääntänyt Suojellaan Lapsia ry:n erityisasiantuntijat. Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy kantoi yhteiskuntavastuuta kustantamalla kirjoja jaettavaksi ammattilaisille. ”Näemme tärkeänä yhteiskunnallisena asiana tarjota ja kehittää materiaaleja ja koulutusta lasten traumatyön parissa työskenteleville ammattilaisille” toteaa Luote Oy:n toimitusjohtaja Susan Laitala.

Lapsille on tärkeää opettaa, että isot tunteet tulevat ja menevät, kuin pilvet taivaalla.