Lapsilla on oikeus suojeluun.

Teemme kaikkemme, ettei yksikään lapsi joutuisi seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan kohteeksi.

Ajankohtaista

Tuomme uhrien äänen ja viisauden kuuluviin.

Edistämme lapsen oikeuksien toteutumista ja toimintaa, joka takaa ettei yksikään lapsi joudu seksuaalisen häirinnän, houkuttelun eikä seksuaaliväkivallan kohteeksi. Tuemme lasten suojelua kaikissa ympäristöissä ja tilanteissa antaen ammattilaisille koulutusta ja ammatillista tukea.

Teemme vaikuttamistyötä, annamme neuvoja, konsultoimme ja järjestämme koulutuksia.

Työmme ydintä on tuoda ilmiö esiin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tuotamme lapsille, huoltajille ja kasvattajille hyödyllistä materiaalia, lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Teemme vahvaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä niin valtion organisaatioiden, viranomaisten, järjestöjen kuin yritystenkin kanssa.

Lataa esitteemme tästä

call-to-action

Työmme on näyttöön ja tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa erityis- asiantuntijatyötä.

Erityisasiantuntijuutemme perustuu usean vuoden kansalliseen ja kansainväliseen kokemukseen lasten suojelemisessa seksuaalirikoksilta erityisesti digitaalisessa mediassa. Arvioimme menetelmiämme ja toimintaamme säännöllisesti. Panostamme jatkuvaan oppimiseen ja erityisasiantuntijuuden ylläpitoon.

Yhteistyö

Teemme työtä kansainvälisessä Project Arachnid-verkostossa, joka edistää ja nopeuttaa lapsen oikeuksia loukkaavaa ja lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin poistumista verkosta.

Teemme yhteistyötä mm. National Centre for Missing and Exploited Children USA, eSafety Comissioner Australia, Red Papaz Kolumbia sekä ECPAT Ruotsin kanssa. Project Arachnid on tehokkain tapa nopeuttaa laittoman kuvamateriaalin poistumista verkosta.

Lue lisää täältä: https://projectarachnid.ca/en/

Toimintaamme ohjaa:

Väkivallaton lapsuus

Toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020−2025 Osa II (luku 11: Laitinen&Vaaranen-Valkonen)

YK:n lastenoikeuksien sopimus

Erityisesti YK:n lisäpöytäkirjan ohjeistus lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi (valmistelussa mukana Vaaranen-Valkonen).

WePROTECT Global Alliance
Children’s Rights and Business Principles

Työmme edistää konkreettisesti lapsen oikeuksia suojeluun seksuaaliväkivallalta

Lapsilla on oikeus elää turvassa kaikelta väkivallalta. Lapsuudessa koettu seksuaaliväkivalta on aina lapselle haitallista ja traumaattista, mutta selviytyminen ja toipuminen on usein mahdollista oikea-aikaisen avun turvin.

Seksuaalirikoksesta kuvattu ja verkossa levitetty kuvamateriaali on vastoin lapsen oikeuksia ja etua. Teemme kuvamateriaalianalyysiä, jotta viranomaiset voivat tunnistaa lapsiuhreja sekä poistaa laitonta ja lapsen oikeuksia loukkaavaa kuvamateriaalia verkosta.

Tiedämme, että uhreille tieto kuvamateriaalin olemassaolosta verkossa vaikeuttaa ja hidastaa toipumista. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää käyttää tehokkainta tapaa ja teknologiaa laittoman kuvamateriaalin poistamiseen.

Käytössämme on Project Arachnid, joka nopeuttaa viranomaisten työtä lapsiuhrien tunnistamiseksi, pelastamiseksi ja suojelemiseksi. Erityisasiantuntijamme ovat saaneet laaja-alaista koulutusta ja heillä on usean vuoden kokemus kuvamateriaalin analysointityöstä.

Tue meitä

Haemme rahankeräyslupaa. Seuraa meitä sosiaalisen median kanavissa Facebook, Instagram ja Twitter.

Luvan saatuamme olemme aina valmiina keskustelemaan ja löytämään yhdessä uusia tapoja lasten suojelemiseen seksuaaliselta häirinnältä, houkuttelulta ja seksuaaliväkivallalta. Olemme voittoa tavoittelematon toimija ja Sinun tukesi on meille arvokasta. Kukaan ei voi suojella lapsia yksin - tarvitsemme juuri Sinun apuasi.

Voit vaikuttaa suoraan lasten elämään ja lasten suojelemiseksi. Olethan meihin yhteydessä kaikissa kysymyksissä ja auta meitä suojelemaan lapsia. Toimitaan yhdessä, sillä lasten suojeleminen on meidän kaikkien asia. Yhdessä olemme vahvempia.

Yritysyhteistyö

Yritysvastuu voi käsittää monenlaisia tekoja. Löydämme yhdessä näkökulman yrityksenne liiketoiminnan, yritysvastuun ja lapsen oikeuksien edistämisen yhdistämiselle. Usein parhaat ratkaisut syntyvät liiketoiminnan strategisista suunnista ja visioista.

‘Doing Good is Good Business’

Meillä on usean vuoden kokemus yritysyhteistyöstä ja lasten oikeuksien edistämisestä osana yritysvastuuta. Olemme toteuttaneet monenlaisia yhteiskehittämisprojekteja ja innovaatioita sekä osallistuneet tuote- ja palvelukehityksiin sekä järjestäneet laajaa mediahuomiota saaneita keskustelutilaisuuksia.

Olemme kouluttaneet satoja yritysten työntekijöitä niin Suomessa kuin ulkomailla ja antaneet erityisasiantuntijuuttamme niin pienissä kuin suurissakin tapahtumissa.

Tarjoamme erityis- asiantuntemuksemme yrityksen käyttöön räätälöidysti.

Meillä on kokemusta kaikenkokoisten yritysten kanssa toimimisesta sekä suurten, miljoonia ihmisiä tavoittaneiden kampanjoiden ideoinnista, suunnittelusta ja yhteistoteutuksesta.

Ota yhteyttä, sovitaan tapaaminen ja suunnitellaan yhdessä lapsille turvallisempi maailma!

Tiede-ja tutkimusyhteistyö

Työmme pohjautuu tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuviin menetelmiin sekä jatkuvaan toimintamme arviointiin.

Meillä on kokemusta laajojen selvitysten tekemisestä, uuden teknologian hyödyntämisestä lasten suojelemiseksi sekä koulutusyhteistyöstä muun muassa Helsingin yliopiston sekä viranomaisten (Aluehallintovirasto, poliisi, lastensuojelu) kanssa.

Tutustu erityisasiantuntijoidemme kirjoittamaan lukuun Seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta digitaalisessa mediassa kansallisessa toimenpidesuunnitelmassa.

Tällä hetkellä meillä on käynnissä seuraavat tiede- ja tutkimusyhteistyöprojektit:

  • • Opinnäytetyö: Poliisiammattikorkeakoulu POLAMK & Kanadan lastensuojelukeskuksen Canadian Center For Child Protection kanssa yhteistyössä.
  • • Opinnäytetyö: Law, EU & International law
  • • Tapaustutkimus “Kun kuvat leviää”


Voit tutustua toiminnanjohtajan, erityisasiantuntijan Nina Vaaranen-Valkosen kirjoittamaan tapaustutkimukseen (2013) kirjassa Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä

Vaaranen-Valkonen on ollut mukana tuottamassa myös ’Kysymys ja vastaus’ -tyyppistä korttipeliä apukeinoksi lasten ja aikuisten välisiin keskusteluihin lasten kokemasta seksuaaliväkivallasta, pahoinpitelystä ja perheväkivallasta. Mitä sinä tiedät -kortit on kehitetty osana traumafokusoitua kognitiivis-behavioraalista psykoterapiamenetelmää (TF-CBT), joka on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi lasten traumojen hoidossa (Käypähoito 2014).

Kortit antavat ammattilaisille rohkeutta ja uskallusta käsitellä lapsen väkivallan kokemuksia. Ne auttavat lapsen traumaattisiin kokemuksiin liittyvien ajatuksien, tunteiden ja käyttäytymisen yhdessä tutkimista, väärien käsitysten oikaisua ja psykoedukaation antamista. Tutkimusten mukaan lapsen selviytyminen väkivallasta on aina yhteydessä hänen saamaansa tukeen ja ymmärrykseen. Lisää tietoa löydät täältä.

Suojellaan Lapsia ry

“Teimme konkreettisen lastensuojeluteon. Halusimme, että Suomessa on yhdistys, joka keskittyy vain ja ainoastaan lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn. Työ vaatii mielestämme vahvaa sosiaali-ja terveydenhuollon erityisasiantuntijuutta sekä vuosien työkokemusta. Meille avautui loistava mahdollisuus ja nyt meillä on kaksi Suomen parasta erityisasiantuntijaa johtamassa yhdistyksen toimintaa. Tutustu sääntöihimme ja mikäli haluat yhdistyksemme jäseneksi niin ota yhteyttä toiminnanjohtajaan.”

– Suojellaan Lapsia ry.

Nina Vaaranen- Valkonen

Nina Vaaranen-Valkonen tunnetaan pitkästä urastaan lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta. Vaaranen-Valkonen on työskennellyt useassa kansallisessa ja kansainvälisessä erityisasiantuntijatyöryhmässä, tehnyt tutkimusta, kouluttanut, esiintynyt niin mediassa kuin kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa puhujana.

Vaaranen-Valkonen on keskittynyt työurallaan edistämään erityisesti seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuneiden lasten ja nuorten asemaa. Pitkän työuransa aikana hän on työskennellyt ilmiön parissa niin nuorisopsykiatriassa, Rikosuhripäivystyksen nuorten hankkeessa ja Pelastakaa Lapset ry:n (Lasten suojelu ja Nettivihje yksikkö), Finnish Hotline managerina. Vaaranen-Valkonen työskentelee työnsä ohella myös kognitiivisena psykoterapeuttina hoitaen mm. seksuaaliväkivallan uhreja. Vaaranen-Valkonen on tuottanut yhteistyössä Mitä sinä tiedät- kortit apukeinoksi lasten ja aikuisten välisiin keskusteluihin lasten kokemasta väkivallasta ja seksuaaliväkivallasta.

Vaaranen-Valkonen on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (VTM), sosiaalipsykologi ja laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (kognitiivinen psykoterapeutti, lisensoitu TF-CBT terapeutti. Vaaranen-Valkosella on pohjakoulutuksena myös terveydenhuollon tutkinto (terveydenhoitaja).

Hanna-Leena Laitinen

Hanna-Leena Laitisella on yli kymmenen vuoden monipuolinen kokemus lasten suojelutyöstä. Laitinen on tehnyt merkittävää yritysyhteistyötä ja tuonut lasten oikeuksia näkyvästi osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Laitinen on tehnyt työtä rikoksilla oireilevien lasten- ja nuorten parissa, toiminut lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä sekä tehnyt laaja-alaista moniviranomaisyhteistyötä sosiaali- ja kriisipäivystyksessä sisältäen valtakunnallisen valmiuden psykososiaalisen tuen osalta.

Laitinen vastasi Pelastakaa Lapset ry:ssä (Lasten suojelu ja Nettivihje) asiantuntijana toimiessaan yritysyhteistyöstä, sosiaalityön tutkimuksen sekä lasten suojelun ja kansainvälisen yhteistyöverkoston yhteistyöstä ja viestinnästä. Laitinen on ideoinut ja toteuttanut kansainvälisiä kampanjoita ja toiminut pääkirjoittajana useassa julkaisussa.

Laitinen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalialan ammattihenkilö (sosiaalityöntekijä). Laitisella on johtamis- ja liiketalouden opintoja ja Laitinen on opiskellut lontoolaisessa yliopistossa. Laitinen on tehnyt myös laajaa yhteiskunnallista vaikuttamistyötä luottamustehtävissään ja toimii työn ohessa kouluttajana ja sosiaalityöntekijänä.

Ota yhteyttä – Suojellaan Lapsia yhdessä

Nina Vaaranen-Valkonen

Toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija

+358 40747 8829
nina.vaaranen-valkonen@suojellaanlapsia.fi
@NinaVaaranen

Hanna-Leena Laitinen

Yhteiskuntasuhde- ja vaikuttamistyön
johtaja, erityisasiantuntija

+358 4430 22394
hanna-leena.laitinen@suojellaanlapsia.fi
@HannaLeenaLait1

Posti- ja käyntiosoite: Alppikatu 20, 00530 Helsinki (tapaamiset vain ajanvarauksella)