Lapsilla on oikeus suojeluun.

Teemme kaikkemme, ettei yksikään lapsi joutuisi seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan kohteeksi.

Ajankohtaista

Tuomme uhrien äänen ja viisauden kuuluviin.

Edistämme lapsen oikeuksien toteutumista ja toimintaa, joka takaa ettei yksikään lapsi joudu seksuaalisen häirinnän, houkuttelun eikä seksuaaliväkivallan kohteeksi. Tuemme lasten suojelua kaikissa ympäristöissä ja tilanteissa antaen ammattilaisille koulutusta ja ammatillista tukea.

Teemme vaikuttamistyötä, annamme neuvoja, konsultoimme ja järjestämme koulutuksia.

Järjestämme Sinä riität - vertaistukiryhmiä vanhemmille ja huoltajille, joiden alaikäinen lapsi on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi.

Vanhempien tukeminen on ensisijaista lapsen ja koko perheen toipumisessa. Vanhemmat on avainasemassa ja ensisijaisia tukemaan lasta rikosprosessin eri vaiheissa. Asiantuntijoiden ohjaaman vertaistuen avulla moni saa tukea vaikeisiin tilanteisiin, tietoa ja voimaa selviytymiseen.

Ryhmään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Ryhmä on osallistujilleen maksuton, Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa ryhmän Veikkauksen tuotoilla.

Ryhmä on valtakunnallinen, voit osallistua miltä tahansa paikkakunnalta. Kokoontumiset toteutetaan etäyhteydellä videovälitteisesti.

Ryhmän järjestää Suojellaan Lapsia ry ja ryhmää ohjaavat kokeneet asiantuntijat Nina Vaaranen-Valkonen ja Katariina Leivo. Lisätietoja: Suojellaan Lapsia ry, erityisasiantuntija, psykoterapeutti, nina.vaaranen-valkonen(at)suojellaanlapsia.fi, p. 040 747 8829.

Osallistujat valitaan mukaan haastattelun perusteella. Voit haastattelussa kysyä ryhmään liittyviä kysymyksiä ja pohtia osallistumistasi.

Työmme ydintä on tuoda ilmiö esiin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tuotamme lapsille, huoltajille ja kasvattajille hyödyllistä materiaalia, lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Teemme vahvaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä niin valtion organisaatioiden, viranomaisten, järjestöjen kuin yritystenkin kanssa.

call-to-action

Työmme on näyttöön ja tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa erityis- asiantuntijatyötä.

Erityisasiantuntijuutemme perustuu usean vuoden kansalliseen ja kansainväliseen kokemukseen lasten suojelemisessa seksuaalirikoksilta erityisesti digitaalisessa mediassa. Arvioimme menetelmiämme ja toimintaamme säännöllisesti. Panostamme jatkuvaan oppimiseen ja erityisasiantuntijuuden ylläpitoon.

Toimintaamme ohjaa:

Väkivallaton lapsuus

Toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020−2025 Osa II (luku 11: Laitinen&Vaaranen-Valkonen)

YK:n lastenoikeuksien sopimus

Erityisesti YK:n lisäpöytäkirjan ohjeistus lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi (valmistelussa mukana Vaaranen-Valkonen).

WePROTECT Global Alliance
Children’s Rights and Business Principles

Työmme edistää konkreettisesti lapsen oikeuksia suojeluun seksuaaliväkivallalta

Lapsilla on oikeus elää turvassa kaikelta väkivallalta. Lapsuudessa koettu seksuaaliväkivalta on aina lapselle haitallista ja traumaattista, mutta selviytyminen ja toipuminen on usein mahdollista oikea-aikaisen avun turvin.

Seksuaalirikoksesta kuvattu ja verkossa levitetty kuvamateriaali on vastoin lapsen oikeuksia ja etua. Teemme kuvamateriaalianalyysiä, jotta viranomaiset voivat tunnistaa lapsiuhreja sekä poistaa laitonta ja lapsen oikeuksia loukkaavaa kuvamateriaalia verkosta.

Tiedämme, että uhreille tieto kuvamateriaalin olemassaolosta verkossa vaikeuttaa ja hidastaa toipumista. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää käyttää tehokkainta tapaa ja teknologiaa laittoman kuvamateriaalin poistamiseen.

Käytössämme on Project Arachnid, joka nopeuttaa viranomaisten työtä lapsiuhrien tunnistamiseksi, pelastamiseksi ja suojelemiseksi. Erityisasiantuntijamme ovat saaneet laaja-alaista koulutusta ja heillä on usean vuoden kokemus kuvamateriaalin analysointityöstä.

Yritysyhteistyö

Yritysvastuu voi käsittää monenlaisia tekoja. Löydämme yhdessä näkökulman yrityksenne liiketoiminnan, yritysvastuun ja lapsen oikeuksien edistämisen yhdistämiselle. Usein parhaat ratkaisut syntyvät liiketoiminnan strategisista suunnista ja visioista.

‘Doing Good is Good Business’

Meillä on usean vuoden kokemus yritysyhteistyöstä ja lasten oikeuksien edistämisestä osana yritysvastuuta. Olemme toteuttaneet monenlaisia yhteiskehittämisprojekteja ja innovaatioita sekä osallistuneet tuote- ja palvelukehityksiin sekä järjestäneet laajaa mediahuomiota saaneita keskustelutilaisuuksia.

Olemme kouluttaneet satoja yritysten työntekijöitä niin Suomessa kuin ulkomailla ja antaneet erityisasiantuntijuuttamme niin pienissä kuin suurissakin tapahtumissa.

Tarjoamme erityis- asiantuntemuksemme yrityksen käyttöön räätälöidysti.

Meillä on kokemusta kaikenkokoisten yritysten kanssa toimimisesta sekä suurten, miljoonia ihmisiä tavoittaneiden kampanjoiden ideoinnista, suunnittelusta ja yhteistoteutuksesta.

Ota yhteyttä, sovitaan tapaaminen ja suunnitellaan yhdessä lapsille turvallisempi maailma!

Tiede-ja tutkimusyhteistyö

Työmme pohjautuu tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuviin menetelmiin sekä jatkuvaan toimintamme arviointiin.

Meillä on kokemusta laajojen selvitysten tekemisestä, uuden teknologian hyödyntämisestä lasten suojelemiseksi sekä koulutusyhteistyöstä muun muassa Helsingin yliopiston sekä viranomaisten (Aluehallintovirasto, poliisi, lastensuojelu) kanssa.

Tutustu erityisasiantuntijoidemme kirjoittamaan lukuun Seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta digitaalisessa mediassa kansallisessa toimenpidesuunnitelmassa.

Voit tutustua toiminnanjohtajan, erityisasiantuntijan Nina Vaaranen-Valkosen kirjoittamaan tapaustutkimukseen (2013) kirjassa Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä

Vaaranen-Valkonen on ollut mukana tuottamassa myös ’Kysymys ja vastaus’ -tyyppistä korttipeliä apukeinoksi lasten ja aikuisten välisiin keskusteluihin lasten kokemasta seksuaaliväkivallasta, pahoinpitelystä ja perheväkivallasta. Mitä sinä tiedät -kortit on kehitetty osana traumafokusoitua kognitiivis-behavioraalista psykoterapiamenetelmää (TF-CBT), joka on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi lasten traumojen hoidossa (Käypähoito 2014).

Kortit antavat ammattilaisille rohkeutta ja uskallusta käsitellä lapsen väkivallan kokemuksia. Ne auttavat lapsen traumaattisiin kokemuksiin liittyvien ajatuksien, tunteiden ja käyttäytymisen yhdessä tutkimista, väärien käsitysten oikaisua ja psykoedukaation antamista. Tutkimusten mukaan lapsen selviytyminen väkivallasta on aina yhteydessä hänen saamaansa tukeen ja ymmärrykseen. Lisää tietoa löydät täältä.

Suojellaan Lapsia ry

“Suojellaan Lapsia ry. on yhdistys, joka keskittyy seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn. Työmme noudattaa kansainvälisiä lastenoikeuksien sopimuksia sekä kansallista Väkivallaton Lapsuus - toimenpidesuunnitelmaa (2020-2025) . Tutustu sääntöihimme ja mikäli haluat yhdistyksemme jäseneksi niin ota yhteyttä toiminnanjohtajaan.”

– Suojellaan Lapsia ry.

Suojellaan Lapsia ry:n tiimi koostuu laaja-alaisesta ja moniammatillisesta asiantuntijuudesta.
Tutustu tiimiimme alla:

Nina
Vaaranen-Valkonen

Toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti
+358 40 747 8829

Nina Vaaranen-Valkonen toimii Suojellaan Lapsia toiminnanjohtajana ja erityisasiantuntijana. Hän on työskennellyt 15 vuotta lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta. Vaaranen-Valkonen työskentelee useassa kansallisessa ja kansainvälisessä erityisasiantuntijatyöryhmässä, hän on tunnettu kouluttaja niin kansallisissa kuin kansainvälisissä konferensseissa. Vaaranen-Valkonen on keskittynyt työurallaan edistämään erityisesti seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuneiden lasten ja nuorten sekä perheiden asemaa. Hän työskentelee myös psykoterapeuttina ja on erikoistunut traumojen hoitoon.

Anna
Ovaska

Lainopillinen asiantuntija, järjestölakimies
+358 40 081 0020

Anna Ovaska, LL.M., toimii Suojellaan Lapsia ry:llä lainopillisena asiantuntijana ja järjestölakimiehenä. Hän on erikoistunut kansainväliseen rikosoikeuteen ja lastenoikeuksiin. Anna on erityisen kiinnostunut rajat ylittävästä rikollisuudesta sekä verkkovälitteisistä rikoksista. Anna kirjoitti LL.M. väitöskirjansa ihmiskaupasta ja CSAM-rikoksista ja ehdotti tarvittavia uudistuksia lasten suojelun vahvistamiseksi.

Katariina
Leivo

Kehityspsykologian asiantuntija
+358 40 081 8030

Katariina Leivo toimii kehityspsykologian asiantuntijana Suojellaan Lapsia ry:llä. 17 vuotta Lontoossa antoivat hänelle erinomaista kokemusta työskentelystä monikulttuurisessa ympäristössä, ensin koulumaailmassa ja myöhemmin erilaisissa psykologipalveluissa. Katariinan opiskelut ja ura ovat painottuneet lapsen varhaiseen kehitykseen, ja erityisesti ensisijaisten hoitajien kanssa syntyvän kiintymyssuhteen tärkeyteen lapsuudessa.

Matilda
Sandvik

Lasten oikeuksien asiantuntija
+358 40 081 8002

Matilda Sandvik, LL.M., toimii lasten oikeuksien asiantuntijana Suojellaan Lapsia ry:llä, ja on erikoistunut erityisesti lasten oikeuksien toteutumiseen digitaalisissa medioissa. Matilda on maisterin tutkinnossaan keskittynyt yksityisyyden suojaan ja kirjoitti LL.M. pro gradu tutkielmansa yksityisyyden suojan ja lasten suojelun tasapainottamisesta EU lainsäädännössä keskittyen lapsiin kohdistuviin verkkovälitteisiin seksuaalirikoksiin.

Tegan
Insoll

Projektitutkija
+358 40 610 2000

Tegan Insoll toimii projektitutkija Suojellaan Lapsia ry:llä. Hänellä on LL.M. tutkinto kansainvälisessä ihmisoikeuslaissa ja hän on erikoistunut kansainväliseen terveyslainsäädäntöön sekä lastenoikeuksiin. Tegan on erityisen kiinnostunut valtiosta riippumattomien toimijoiden vastuusta ihmisoikeuksien toteutumisessa.

Ota yhteyttä – Suojellaan Lapsia yhdessä

Nina Vaaranen-Valkonen

Toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija

+358 40747 8829
nina.vaaranen-valkonen@suojellaanlapsia.fi
@NinaVaaranen

Anna Ovaska

Kansainvälisen rikoslainsäädännön asiantuntija

+358 40 081 0020
anna.ovaska@suojellaanlapsia.fi

Posti- ja käyntiosoite: Alppikatu 20, 00530 Helsinki (tapaamiset vain ajanvarauksella)